https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/acp.3490

”Sammanfattning
Det är inte ovanligt att människor måste skriva i en miljö med tal i bakgrunden. Bakgrundstalet kan variera både i talförståelsen och i ljudkällans läge. Tidigare forskning har visat störande effekter av bakgrundstal på skrivprestanda. För att expandera och förstärka denna kunskap undersökte den här studien effekten av antal röster och ljudkällor i förhållandet mellan bakgrundstal och skrivprestanda. Deltagare skrev texter i tystnad eller med tal bakgrunden bestående av en eller sju röster som pratade samtidigt framför eller bakom dem. Sammantaget var en röst mer störande än sju röster som pratade samtidigt. egen rapportering visade att ljudet framifrån var mer störande än ljudet bakifrån. Resultaten är i linje med teorierna om ”interferens-by-process”, ”attentional capture” och ”cross-modal teori” för uppmärksamhet. Resultatens relevans för öppna kontorsmiljöer diskuteras”.