https://mrgmpls.wordpress.com/2019/07/07/developing-teachers-research-comprehension/

Inledning:

”Med all tonvikt på läskunnighet och läsförståelse i skolorna är det ganska ironiskt att våra lärare själva inte är så skickliga i att faktiskt läsa och förstå pedagogisk forskning.
Detta är illustrativt av tre skäl … ”