https://education.nsw.gov.au/our-priorities/innovate-for-the-future/education-for-a-changing-world/media/documents/exar/How-to-teach-critical-thinking-Willingham.pdf

Rapport för Education New South Wales i serien Education for a Changing World. Inledning:

”Den australienska läroplanen poängterar utveckling av färdigheter i tänkande som ett primärt syfte med utbildning och identifierar kritiskt tänkande som en viktig förmåga för det 21: a århundradet. Kritiskt tänkande har naturligtvis länge varit en värdefull färdighet för ungdomar att behärska, även om dess betydelse förväntas öka när omvärlden allt mer fylls med artificiell intelligens och annan framväxande teknik. Trots konsensus om behovet av kritiskt tänkande finns det fortfarande en betydande debatt om hur det lärs in och därmed hur utbildning bäst kan stödja elever att utveckla förmåga till kritiskt tänkande. Vissa tror att kritiskt tänkande kan läras in som en generisk skicklighet oberoende av ämnesinnehåll, medan andra hävdar att expertis inom innehåll är avgörande för utveckling av tänkande förmågor.
I det här dokumentet behandlas vad kognitiv vetenskap kan berätta om hur kritiskt tänkande förvärvas och konsekvenserna för hur utbildning kan bäst kan utveckla ungdomars förmåga till kritiskt tänkande mot bakgrund av dessa belägg.