https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files-Publications/Behaviour/EEF_Improving_behaviour_in_schools_Report.pdf

Från förordet:

”Ordningsproblem på lektionerna är något som dokumenterats av lärare i århundraden. Och medan de flesta elever på de flesta lektioner sköter sig, är det en betydande orsak till stress för lärare och kan få varaktig inverkan på elevernas resultat i klassen. Det finns ett tydligt behov av att skolan ska ha en konsekvent och tydlig policy för ordning och uppförande som främjar positivt beteende på lektionerna.
Denna EEF-vägledningsrapport är utformad för att stödja ledningen i grundskola och gymnasieskola att kunna fatta bättre informerade beslut om sina strategier for ordning. Det innehåller ett antal praktiska exempel på program och tillvägagångssätt som bör vara till hjälp i skolor och klassrum där ordningen generellt är bra såväl som där det finns problem … ”