https://brainlang.georgetown.edu/sites/brainlang/files/documents/ullman-slr-18.pdf

Abstrakt:

”Den deklarativa / processuella (DP) modellen innebär att lärande, lagring och användning av språk är kritiskt beroende av två inlärnings- och minnessystem i hjärnan: deklarativt minne och procedurminnet. På grundval av oberoende forskning kring minnessystemen kan således modellen skapa specifika och ofta nya förutsägelser för språk. Hittills har de flesta sådana förutsägelser och efterföljande empiriskt arbete motiverats av forskning om neurokognition av de två minnessystemen. Det finns emellertid också en stor litteratur om tekniker som förbättrar lärande och minne. DP-modellen ger en teoretisk ram för att förutsäga vilka tekniker som bör utsträckas till språkinlärning och under vilka omständigheter de borde gälla. För att lägga den neurokognitiva grunden för dessa förutsägelser sammanfattar vi först de neurokognitiva grunderna för de två minnesystemen och sammanfattar kortfattat DP-modellens påstådda resultat för både första- och andraspråk. Vi ger sedan en översikt över inlärnings- och minnesförbättringstekniker innan vi fokuserar på två tekniker – med åtskillnad mellan repetition- och hämtnings/minnesövningar – som har kopplats till minnesystemen. Därefter presenterar vi specifika förutsägelser för hur dessa tekniker bör förbättra språkinlärningen och granskar befintliga belägg, vilket tyder på att de verkligen förbättrar inlärningen av både första- och andraspråk. Slutligen diskuterar vi områden för framtida forskning och konsekvenser för annan språkpedagogik”.