https://pdfs.semanticscholar.org/5c5d/33b858eaf38f6a14b3f042202f1f44e04326.pdf

Abstrakt:

”Interventioner innefattar två möjligheter: I den första förvärvas information (lärande); i det andra tillämpas den (förutsägelser eller val). Goda inlärningsmiljöer innefattar nära matchning mellan informationselementen i de två och är ett nödvändigt villkor för precisa interventioner. Dåliga lärmiljöer innebär att dessa inte avpassas till varandra. Detta begreppsmässiga ramverk underlättar identifieringen av källor för inferensiella fel och kan bland annat användas för att föreslå hur man ska bestämma inriktning på korrigerande förfaranden. Att strukturera positiva lärmiljöer förbättrar exempelvis bedömning av förväntat resultat. Potentiellt kan det också göra det möjligt för ekonomiska aktörer att maximera sitt beteende”.

En kort artikel om undersökningen i Phycology Today finns HÄR!