https://teachinghow2s.com/blog/six-ways-visuals-help-learning

Inledning:

Nu när vi vet från forskningen hur inlärning sker, kan vi identifiera de specifika sätt som bilder stödjer sex psykologiska processer.
Källa
Detta blogginlägg kommer direkt från en 500-sidig samling om psykologisk kognitionsforskning med titeln Graphics for Learning av Ruth Colvin Clark och Chopeta Lyons. Ruth Colvin Clark i synnerhet har arbetat med John Sweller och Richard Mayer med upplysning om de senast rönen till den nuvarande generationen lärare.

0A22E7EB-A04E-4BBE-9875-41BB406446EB
Ruth Colvin Clark and Chopeta Lyons