https://www.aft.org/ae/summer2019/willingham

Från spalten Ask the Cognitive Scientist i American Educators sommarnummer 2019. Inledning:

Fråga: Är det användbart för lärare att känna till grundläggande forskning om hur barn lär sig? Jag trodde det var, men en professor i mitt lärarutbildningsprogram höll inte med. Vad lärare behöver veta, säger hon, är forskningsbaserade funderingar om vad som fungerar i klassrum. Hon tyckte inte att det fanns mycket poäng i att lära sig abstrakt vetenskap som inte direkt rör klassrummet.
Svar: Det finns inget tvivel om att forskning som direkt gäller klassrummet är avgörande. Men jag invänder respektfullt mot din professor och hävdar att det är användbart för lärare att också känna till grundforskning kring barns kognition, känsla och motivation, eftersom uppfattningar om vad barn är oundvikligen påverkar din praktik. Alla har sådana övertygelser; Syftet med att lära sig om forskningen är att bredda och fördjupa den kunskapen och att avskräcka dig från eventuella missuppfattningar som du kanske har. Men, det är det inte allt som berörs av forskare som är värdefullt för lärare … ”

61F9461A-97DF-4DD8-91E8-4F2F46E58DBA