Inledning:

”Hur kan två skolor ha samma ordningsregler och ändå dramatiskt olika ordning? När jag började på min sista skola hade de ett system som nära matchade den på min tidigare skola: C1-C4 för avbrott av lektioner, centraliserad kvarsittning och ett C5-utrymme för eskaleringar. Men ordningen var inte tillnärmelsevis tillräckligt bra och stämde dåligt med min tidigare skola.

Efter att ha pratat med kollegor har jag funnit att detta är vanligt förekommande. Varför är det så? Svaret är ledarskap. Det finns många saker som ledare kan göra för att få ett bra system att misslyckas. I denna serie bloggar ska jag beskriva vad, varför de är ett problem och hur de kan rättas till. Inspirerad av Doug Lemovs ”Teach like a champion” har jag försökt att ge varje misstag ett namn, med tanken att om vi kan namnge dem så kan vi se dem och vidta åtgärder för att undvika dem. Och låt oss komma ihåg: anledningen till att vi vill ha bra ordning i våra skolor beror på att våra elever har rätt till det. De har rätt att känna sig trygga i skolan och att lära sig, utan störningar. De har rätt att få lära sig gott uppförande och att ges konsekvenser för att främja sitt eget goda beteende, precis som vi skulle göra för våra egna barn. Och i skolor där dåligt uppförande är ett problem är det alltid de missgynnade, de med lägre kunskaper och barnen med särskilda behov som drabbas mest. Det är vår plikt att ha god ordning på alla våra skolor … ”

Del I: Ignore gaps, Walk on by, Treat it as finished

Del II: 3 more things leaders can do to make a great behaviour system fail: Make exceptions, Bungle the investigation, You decide