https://www.mitpressjournals.org/doi/full/10.1162/EDFP_a_00165

Abstrakt:

”Skoldistrikt använder en rad olika policies för att fylla budgethål och slippa uppsägning och hemförlovning av lärares. Allt fler skolor inför fyradagars skolveckor för att minska overhead och transportkostnader. Den fyra dagar långa veckan kräver omfattande schemaläggningsändringar, eftersom skolorna måste öka längden på skoldagarna för att tillgodose minimikrav på undervisningstimmar. Även om vissa skolor har angett att denna politik underlättar finansiellt tryck är det inte känt om det påverkar studenternas resultat.
Vi använder data från skolnivå från Colorado för att undersöka förhållandet mellan fyradagarsvecka och akademisk prestation bland grundskoleelever. Våra resultat visar generellt ett positivt förhållande mellan fyra dagars vecka och prestanda i läsning och matematik. Dessa fynd tyder på att det finns få bevis på att byte till en fyradagarsvecka komprometterar elevers akademiska prestation. Denna forskning har politisk relevans för det nuvarande amerikanska utbildningssystemet, där många skoldistrikt måste sänka kostnaderna”.