https://www.researchgate.net/profile/Katherine_Rawson/publication-The-Power-of-Successive-Relearning-Improving-Performance-on-Course-Exams-and-Long-Term-Retention.pdf?origin=publication_detail

Anstrakt:

”Övningstester och studier utspridda i tid är båda mycket potenta för att förbättra inlärning och minne. Kombinering av dessa två metoder under de förhållanden där de är mest effektiva (det vill säga att träningstest som startar en framgångsrik hämtning från långtidsminnet och studier utspridda över dagar) ger en lovande inlärningsteknik som kallas successivt upprepat lärande. Med tanke på de uppenbara följderna av successivt upprepat lärande för att främja studenters inlärning och den omfattande litteraturen om utspridda test mer generellt, har överraskande få studier utvärderat successivt repetitivt lärande och ingen har gjort det i ett autentisk pedagogiskt sammanhang. De två experiment som rapporteras här, visar på styrkan i en successivt inlärningsintervention för att öka studenters inlärning genom att visa meningsfulla förbättringar i kursexamen och långsiktiga repetitiva test”.