https://missdcoxblog.wordpress.com/2018/11/18/ditch-revision-a-trial-of-independent-review-from-day-one/

Inledning:

Repetition i högstadiet/gymnasiet uppfattas vanligtvis som något som antingen görs före ett test eller mot slutet av år 11. Båda dessa kan betraktas som koncentrationsstudier eller ”ackumulerad träning”; gör all översyn samtidigt. Irriterande nog har det effekt på resultaten och det är denna ”sista” insats i sista minuten som människor tillskriver framgång vid prov.
Jag har länge hävdat att vi måste släppa den här idén och lära oss ordentligt från dag 1 … ”