https://missdcoxblog.wordpress.com/2019/05/12/how-to-reduce-exam-stress-in-year-11/

Hur kan man minska elevers stress inför prov? En lista i tabellform med kolumnrubrikerna INTE … och ISTÄLLET … från Dawn Cox:

”Tänk om ingen gjorde sakerna till vänster …… ”