https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/emip.12192

Inledning:

”Tanken att det är svårt att förutse vad elever lär sig som ett resultat av en viss undervisning är förmodligen lika gammal som idén om utbildning själv. Även om alla elever i en grupp inte vet någonting om ett ämne, uppstår det inom minuter skillnader i hur de fattar vad som händer i klassrummet, vilket betyder att det sannolikt finns skillnader i vad de lär sig. När vi lägger till i det faktum att elever vid den mesta undervisning inte börjar på samma ställe, men redan skiljer sig mycket i kunskap om det som lärs ut, bör det vara inte bara önskvärt utan väsentligt för en effektiv undervisning, att se vad de faktiskt har lärt sig …”