https://thinkingreadingwritings.wordpress.com/2017/08/30/beware-of-the-reading-traps/amp/?__twitter_impression=true

Inledning:

”Om vi kan läsa tenderar vi att anta att läsning är lätt. I en stor organisation som en grundskola kan de som har svårigheter att läsas förbises, missförstås eller inte stöttas som de behöver. Om du är ansvarig för att bestämma vilka insatser som ska användas för läsning och hur man övervakar deras effekt, akta dig för dessa fällor!”