https://bennewmark.wordpress.com/2019/02/10/why-teach/

Stolpar för ett föredrag. Inledning:

Varför undervisa?

Det känns som om det blir allt svårare att svara på detta. År efter år misslyckas vi med att nå rekryteringsmålen  för lärarutbildning och förlorar fler och fler lärare till privata familjeliv och andra yrken.

När antalet barn i våra skolor stiger, känns varningsklockorna alltmer som panik.

Det finns många skäl till detta. De välkända synderna av dåligt uppförande, åtgärder med ansvarighet och kontroll, fallande löner och oflexibla arbetsförhållanden har nog alla spelat en roll.

Men det finns också mer grundläggande frågor att svara på. I det här föredraget beskrivs fyra vanliga motiveringar för läraryrket med deras brister och begränsningar, och förklaras varför, oberoende av alla dessa läror, undervisning fortfarande är djupt etiskt och värdefullt … ”