https://stemeducationjournal.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40594-019-0169-0

Bakgrund från sammanfattningen:

”Inom kurserna i grundutbildning bedömer lärare ofta studenters tänkande med hjälp av slutna frågesformat, som multipel-choice (MC) och multipel-true-false (MTF), där eleverna ger svar med avseende på förutbestämda svarsalternativ. Även om MC- och MTF-frågor båda utgörs av en frågestam följd av en rad alternativ, kräver MC-frågor att studenterna bara väljer ett svar, medan MTF-frågor gör att eleverna kan utvärdera varje alternativ som antingen sant eller falskt. Vi gjorde en design för experiment där identiska frågor ställdes till studenter i vardera formatet och använde sedan ”Bayesian item response modelling” för att jämföra och förstå hur svaren i varje format korrelerade med studenters tänkande angående de olika alternativen .. ”.

527A6F45-AD63-4CA0-995C-5458A42EE654