https://3starlearningexperiences.wordpress.com/2019/05/21/what-we-already-know-determines-what-how-and-how-well-we-learn/

Inledning:

”Det finns inte två personer som är likadana, inte ens identiska tvillingar. Ja, till och med två personer med exakt samma gener, som växer upp i exakt samma hushåll, går till samma skolor och möjligen i samma klassrum med samma lärare och så vidare är inte identiska ..

Det betyder två saker. För det första spelar våra gener en stor roll i hur bra vi lyckas i skolan, där identiska tvillingar har mycket lika resultat när det gäller lärande och prestation (Krapohl et al, 2014; Shakeshaft et al, 2013). För det andra är inte heller identiska tvillingar identiska när det gäller lärande och prestation. Om så är fallet, hur är det då i en ”normal” klass med 20-30 olika barn? Det faktum att eleverna är olika och inte alltid har samma kunskapsnivå kan leda till problem när de behöver lära sig något nytt. Men det finns en lösning på det här problemet, och [spoiler alert!], Det är inte individuell instruktion! … ”