https://visible-learning.org/hattie-ranking-influences-effect-sizes-learning-achievement/

Fråm sidan:

”John Hattie uppdaterade sin lista med 138 effekter till 150 effekter i Visible Learning for Teachers (2011), och mer nyligen till en lista med 195 effekter i tillämpligheten av synligt lärande till högre utbildning (2015). Hans forskning bygger nu på nästan 1200 meta-analyser – upp från 800 när Visible Learning kom ut 2009. Enligt Hattie har historien som ligger bakom data knappast förändrats med tiden trots att vissa effektstorlekar har uppdaterats och vi har några nya poster längst upp, i mitten och i slutet av listan. Nedan hittar du en uppdaterad version av vår första, andra och tredje visualisering av effektstorlekar relaterade till studentprestation”.

(Missa inte resten av hemsidan, med videoklipp, pressklipp och t.ex den ORDLISTA med förklaringar av några av de effektstorlekar som hänvisats till mest i debatten). Här är senaste listan från den stora databasen i Aukland:

CC069261-C0D0-4CE8-97C3-0D6DE88D4361