https://reader.elsevier.com/reader/sd/

Inledning:

”Som Marsh och Rajaram (2019) gjort klart, befinner sig forskare fortfarande i de tidiga stadierna av att räkna och utforska konsekvenserna av Internetanvändning för minne och kognition. Den osäkerheten har emellertid inte avskräckt politiker och besserwissers med intresse för K-12-utbildning. De har inte bara tagit för givet att Internets inverkan på minne och kognition på något sätt är förutsägbart, de har med självsäkert tagit nästa steg för att dra ut konsekvenser för skolan från de förmodade effekterna. Här kommer jag att beskriva tre sådana konsekvenser och jag kommer att argumentera för att de föreslagna utbildningsreformerna grundar sig på ett missförstånd om de kognitiva processer som berörs och om den troliga effekten av internetanvändning på dessa processer …”