https://www.pnas.org/content/pnas/early/2019/05/08/1820701116.full.pdf

Slutsatser:

 ”Randomiserade experiment – sedan länge guldstandard inom medicin – används alltmer inom samhällsvetenskap och yrkesverksamhet för att utvärdera företagsprodukter och tjänster, regeringsprogram, utbildning och hälsopolitik samt globalt stöd. Vi finner robusta bevis – i 16 studier med 5873 deltagare från tre populationer och som sträcker sig över nio domäner – att personer ofta godkänner att okända policyer eller behandlingar (A eller B) blir universellt implementerade, men inte godkänner randomiserade experiment (A / B-test) för att bestämma vilken av dessa policyer eller behandlingar är överlägsen. Denna effekt finns kvar även när det inte finns någon anledning att föredra A före B och även när mottagare behandlas olika och slumpmässigt under alla förhållanden (A, B och A / B). Detta motstånd mot experiment kan vara ett viktigt hinder för bevisbaserad praxis”.

Här är en anmälan av studien av Jesse Singal, Research Digest – People Have A Hard-To-Explain Bias Against Experimental Testing of Policies And Interventions, Preferring Just To See Them Implemented