https://aeon.co/essays/schools-love-the-idea-of-a-growth-mindset-but-does-it-work

Inledning:

”Under det senaste århundradet har en kraftfull idé slagit rot i utbildningslandskapet – begreppet intelligens som någonting medfött och fast har ersatts av tanken att intelligens istället är något formbart, att vi inte är fångar av oföränderliga egenskaper och att vi med rätt utbildning kan skapa vår egen kognitiva förmåga.
Forskare under nittonhundratalet, inklusive Francis Galton och Alfred Binet, ägnade sin egen betydande intelligens till försök att klassificera och förstå mänsklig kognitiv förmåga. Om vi skulle kunna kodifiera intelligensens anatomi, var tron att vi kunde placera individer i sin rätta nisch i samhället. Binet skulle fortsätta utveckla de första IQ-testerna och lägga grunden för en metod för att rangordna intelligens hos arbetssökande, armérekryter eller skolbarn som används än idag … ”