https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jcpp.13070

”Bakgrund:
Barn i Storbritannien går igenom rigorösa lärarbedömningar och standardiserade examina genom hela den obligatoriska (elementär och sekundär) utbildningen, och som kulmen GCSE-tentamen (Allmän Certificate of Secondary Education) vid 16 års ålder och examen på A-nivå (Advanced Certificate of Secondary Education Utbildning) vid 18 års ålder. Dessa prov är en viktig vändpunkter som inriktar unga individer mot olika livslånga banor. Det är emellertid lite känt om samband mellan lärares bedömningar och tentamensprestationer eller hur väl dessa två mätmetoder förutspår utbildningsresultat i slutet av obligatorisk utbildning och bortom”.