http://www.ollielovell.com/olliesclassroom/hinge_question_pd/

Inledning:

Gångjärnsfråga:

  • En fråga som bestämmer om eleverna har förståelse för ämnet innan du går vidare
  • En fråga för att bedöma elevernas förståelse av lärandets avsikt, som gör det möjligt för en lärare att fatta beslut om vart man ska gå härnäst med klassen.
  • En planerad fråga som syftar till att leda / informera undervisningen genom att utforska missuppfattningar och mäta hela klassens förståelse
  • Hjälper lärare att samla belägg om studenternas prestation för att bestämma vad de ska göra härnäst
    (Nyttiga definitioner från workshopens deltagare i deras ”exit slips”)

Jag hade nyligen möjlighet att köra ett fortbildningspass för personal om vad gångjärnsfrågor är och hur man använder dem i klassrummet.
Förberedelsen bestämdes till genomlyssning av en föreläsning, Dylan Wiliams intervju på ACERs Teacher Podcast (transkript också tillgängligt), och målet var att ge lärare en god förståelse för vad gångjärnsfrågor är, deras roll och deras värde.