http://www.tauntonteachingalliance.co.uk/wp-content/uploads/2016/09/Dylan-Wiliam-Principled-curriculum-design.pdf

Inledning:

”Under de senaste åren i England har diskussioner om läroplan varit närmast obefintliga. Denna försummelse har till stor del berott på antagandet av en nationell läroplan för skolor i England och Wales 1988.
Många lärare, ledare och politiker antog att eftersom regeringen hade angivit vad skolor var skyldiga att undervisa om, så var det inte nödvändigt att diskutera om läroplans
frågan. Denna tro var fel av två skäl. Den första är att de rättsliga ramarna i den nationella läroplanen endast specificerade vad lagen kräver att skolor undervisar om – en skola var helt fri att lära ut vad helst den önskade utöver den föreskrivna nationella läroplanen. Den andra är att den riktiga läroplanen – ungdomars levande, dagliga erfarenhet i klassrummet – kräver lärarens kreativa input. Till exempel kan den nationella läroplanen kräva att eleverna lär sig om negativa tal, men de typer av analogier som en lärare kan använda för att lära ut detta (t.ex. höjder över och under havsnivå, temperaturer över och under noll, positiva och negativa bankbalanser, och så vidare) måste väljas med förståelse för eleverna, deras erfarenheter och en rad andra kontextuella faktorer.

Så den verkliga läroplanen skapas av lärare, varje dag”.