https://achemicalorthodoxy.files.wordpress.com/2018/02/marking-review-for-sharing.pdf

”Abstrakt

”Att säkerställa framtida lärare är utrustade med en aktuell förståelse för den senaste forskningen och en önskan att använda belägg för att informera sin undervisningspraxis, är nyckeln till att förbättra skolorna.” (Gibb, 2017)

Skolor runt om i landet anpassar sin policy för att vara i linje med aktuell forskning. Carnine (2000) hävdar att det finns ett brådskande moraliskt imperativ för att förbättra elevresultaten genom att använda forskningsbasen. Tidigare har beslut fattats på en grund av ”önsketänkande” och ”tilltalande nostrums”. Historiskt sett har många andra yrken (mest medicin) ”mognat” allt eftersom de blivit mer beroende av vetenskapliga belägg och mindre av bästa anekdotiska belägg och i värsta fall blind ideologi.
Coe (2013) visar övertygande att skolor har blivit experter på ”falska framsteg.” Som svar på eskalerande ansvarighet och konkurrens har skolor inlett program och genomfört policies med påhittade framgångsåtgärder. Även om detta inte är en avsiktlig process, i den meningen att ingen skolledare med avsikt bestämmer bristfälliga metoder, är det en skadlig process som måste utvärderas förnuftigt och ärligt.
Det är en av anledningarna till att skolpolitiken måste utsättas för det skoningslösa ljuset av empiriska belägg som den grundforskningen tagit fram och publicerat. Detta dokument syftar till att beskriva bevisbasen för gemensam rättningspraxis och diskutera dess inverkan på elevers resultat”.