http://www.danielwillingham.com/uploads/5/0/0/7/5007325-willingham__lloyd_2007.pdf

”ABSTRAKT – Även om många artiklar har behandlat neurovetenskap och utbildning på teoretisk nivå, har ingen övervägt den praktiska frågan hur man integrerar neurovetenskapliga data med en beteendeteori som använder hypotetiska konstruktioner. Vi beskriver 4 tekniker genom vilka forskare kan göra det: (a) direkt observation av hypotetiska konstruktioner i hjärnan, (b) validering av hypotetiska konstruktioner vid avbildning av hjärnan, (c) användning av neuralarkitektur för att påverka beteendestruktur, och (d) använda välutvecklad kunskap om hjärnfunktionen för att välja bland konkurrerande beteendeteorier. En detaljerad undersökning av dessa 4 tekniker tyder på att de går att anpassa för utbildningsforskning och faktiskt har använts för att informera forskning och teori. Vi antyder att dessa tekniker inte är tillämpliga på alla pedagogiska problem, men snarare är de lämpliga för relativt enkel nivå av beteende (t.ex. läsning) snarare än komplexa beteenden (t ex beteende i klassrummet)”.