https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/acp.3556

”Sammanfattning
Noggrann kunskapsövervakning är avgörande för lärandeprocessen, eftersom det gör det möjligt för en att reglera studier och provberedning. Således har ett antal undersökningar försökt förbättra metakognitionen i klassrummet, med det yttersta målet att förbättra studentprestanda. Sådana insatser har emellertid haft ojämn framgång med användning av olika paradigmer. Vi jämförde effektiviteten av fem insatser som syftade till att förbättra noggrannhet i studenters förutsägelser om resultat i laboratoriemiljö: repetition, tydlig feedback, föreläsning med varning för egna fördomar, incitament och reflektion. Endast den tydliga feedbacken och varningsföreläsningen förbättrade deltagarnas noggrannhet i förutsägelse om sitt resultat avsevärt från test 1 till test 2. Repetition, incitament och reflektion förbättrade inte prediktiv eller postdiktiv kalibrering. Väl tidsförlagd feedback och en föreläsning som varnade eleverna för att förledas av önskningar om betyg var effektiva metoder för att förbättra kalibreringsnoggrannheten. Resultat erbjuder effektiva åtgärder för att förbättra metakognition som kan användas i klassrummet”.