https://www.blubrry.com/trialledandtested/43525066/embedding-formative-assessment/

Introduktion:

“Undervisning ska börja från var studenten är, inte varifrån vi skulle vilja att de vore”, säger utbildningsprofessor Dylan Wiliam i denna episod av Trialled and Tested, som introducerar hur formativa utvärderingsstrategier kan användas i klassrummet. Han är medutvecklare av ett program för professionell utveckling, Embedding Formative Assessment, som stöder lärare att använda realtidskunskap om elevernas styrkor och svagheter för att anpassa sin praxis. En oberoende utvärdering finansierad av Education Endowment Foundation (EEF) fann nyligen att elever i skolor som följer Programmet hade motsvarade +2 månaders ytterligare framsteg i sina Attainment 8 GCSE-poäng.
Ta reda på mer när Evidence Based Educations Jamie Scott talar till några av de personer som står bakom programmet och som var involverade i EEFs utvärdering ger sina perspektiv.