https://impact.chartered.college/article/building-learning-culture-through-effective-group-work/

Inledning:

”Litteraturen om grupparbete visar på fördelar och nackdelar för användning i klassrummet. Genom att titta på mekanismer för gruppens misslyckanden och framgångar och sedan länka dessa till konkret praxis, markerar vi några viktiga ramar, inklusive målets svårighetsgrad och hur mål sätts och återkopplas, som utövare kan ha hjälp av att känna till innan de gör grupparbete till en del av inlärningskulturen i sina klassrummet …”