https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1747938X18303403?token=-7D29E14A58CDCC9BECC2596841EC6FD73A7B

”Abstrakt
För denna översyn sammanfattades kvantitativ och kvalitativ forskning kring samarbete vid lärande för att undersöka förhållandet mellan strategier I handledningar för lärare och processer och resultat av samarbete mellan elever (66 studier). Resultaten visar att flera aspekter av lärarhandledningarnas vägledning är positivt relaterade till elevers samarbete, till exempel när lärare fokuserar sin uppmärksamhet på elevers strategier för problemlösning.

Under elevers samarbete uppstår möjligheter för dem att engagera sig i gemensamma aktiviteter som stöder deras inlärningsprocess. Det sätt som lärarna tar mer eller mindre kontroll över de här stunderna avgör om möjligheterna kan omvandlas till stunder av verklig inlärning för eleverna.
Den här översynen lyfter fram den viktiga, men utmanande roll som läraren har under samarbetet”.