https://improvingteaching.co.uk/2017/04/09/what-makes-expert-teachers/

Blogginlägg med en rad länkar till vidare läsning. Inledning:

Vad är expert? Gary Klein beskriver en ”expertbrandman” på jobbet:

”Det är en vanlig eldsvåda i ett enplanshus i ett bostadsområde. Elden är på baksidan, i köksområdet. Brandchefen leder sin grupp män med slangar in i byggnaden, till baksidan, för att spruta vatten på elden, men lågorna bara slår tillbaka mot dem.
”Konstigt”, tänker han. Vattnet ska ha mer påverkan. De försöker igen, och får samma resultat. De drar sig tillbaka några steg för att omgruppera.
Då börjar han känna att något inte är rätt. Han Vet inte varför; han känner bara att det inte känns rätt att vara i det huset, så han beordrar sina män ut ur byggnaden – en helt vanlig standardbyggnad utan något ovanligt.
Så snart hans män lämnar byggnaden kollapsar golvet där de hade stått. Hade de fortfarande varit inne, skulle de ha kastats in i elden nedanför (Klein, 1998: 32).

Besluten som det här ser intuitiva ut, men de är inte märkliga: de representerar år av internaliserad erfarenhet (Klein, 1998; Kahneman och Klein, 2009). Brandchefen visade sig ha varit medveten om att det för det första var ovanligt varm och tyst för ett hus av den storleken. Experter upplever situationer annorlunda, så de agerar annorlunda: kan vi identifiera liknande egenskaper bland lärare?