https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Projects-Evaluation_Reports/RISE_Report_final.pdf

”Inledning av sammanfattning
Projektet: Research leads Improving Students’ Education (RISE) syftade till att testa om en forskningsinformerad skolförbättringsmodell förbättrade resultant I matematik och engelska för elever i åren 10 och 11. Varje deltagande skola utsåg en seniorlärare som Research Lead, som var ansvarig för att främja och stötta användningen av forskning i hela skolan. Research Leads stöttades av ett program som utvecklats och levererades av ett team från Huntington School i York. Detta inkluderade inledande åtta Fortbildnings-sessioner, termatiska uppföljningsmöten under två akademiska år, ett skräddarsytt e-nyhetsbrev, en webbplats med resurser, ett kollegialt nätverk och skolbesök från RISE-teamet. Teamet gav också en workshop för chefer och årliga workshops för ämnesföreträdare i engelska och matematik…”