https://tomneedhamteach.wordpress.com/2019/01/

Inledning:

”Att utforma och genomföra en femårig planering för lärande (curriculum) är ingen lätt uppgift: det finns så många olika saker som måste övervägas och kombineras.

När vi började resan för några år sedan började vi med ett antal övergripande propositioner, hämtade från både kognitiv vetenskap och praktiska undervisningsguider. Det som följer är en lista med 8 idéer som ligger till grund för vår strategi, tillsammans med sammanfattningar av hur förslagen tillämpas samt länkar till vidare läsning”.