https://www.onceuponapicture.co.uk/

Sam Daunt har samlat bilder att använda som inspiration för skrivande. Så här skriver hon om hemsidan:

”Sedan jag började undervisa har jag sett och predikat fördelarna med att använda bilder i klassrummet. De är omedelbara; De stimulerar fantasin och främjar kreativitet. Barn som ofta ”lutar sig tillbaka” kan och blir villiga att bidra. De lär sig att deras åsikter spelar roll.
Allteftersom bloggen har ökat har lärare låtit mig veta hur de använder den i klassrummet. Bilder och frågor kan användas för att stimulera diskussion och utveckla vokabulär som ett led i kreativ skrivning, en läsförståelsesaktivitet (med en blandning av bokstavs-, inferens-, avdrags- och förutsägelsesfrågor) eller som utgångspunkt för en bredare kursplanering. Vissa lärare har satt en bild och frågor för läxor, medan andra har ordnat skrivtävlingar för hela skolan utifrån en bild.

Videointroduktion: https://vimeo.com/195021791