https://bernardandrews.wordpress.com/2019/04/27/ofsted-and-accountability-a-radical-proposal/

Inledning:

”Trots sina bästa ansträngningar kommer Ofsteds system aldrig att bli tillräckligt bra. Vi behöver en radikal omprövning av hur vi håller lärare ansvariga.
Det finns en paradox i hjärtat av Ofsted. Å ena sidan hävdar Ofsteds försvarare att dess regler och handböcker inte är föreskrifter – trots allt säger de inte exakt hur en skola ska göra för att ”skolledare ska ha en tydlig och ambitiös vision för att tillhandahålla högkvalitativ, inkluderande utbildning och utbildning till alla”, och de förskriver inte vad som menas med ”en tydlig och ambitiös vision”. ”Skolor är fria att välja hur de uppnår dessa saker”, säger de. Å andra sidan, om en skola gör fel, får människor att sparken…”