https://templeinfantlab.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/09-GolinkoffHoffRoweTamisLeMondaHirshPasek2018.pdf

Abstrakt:

”Sperry, Sperry och Miller (2018) vill förkasta det som kallats 30-miljonersgapet i ord, genom att hävda att barn från hushåll med lägre inkomster hör mer tal än Hart och Risley (1995) rapporterat. Vi svarar med varför de 30-miljonerna ord inte ska överges och vikten av att behålla fokus på den väsentliga ingrediensen för att lära sig ett språk – kvalitativt tal riktat till barn snarare än åhört tal – Sperry et al. S huvudargument.

Tre frågor behandlas: Om det finns ett språkgap; egenskaperna hos ett tal som främjar språkutveckling; och betydelsen av språk för skolprestation. Det finns allvarliga risker med att hävda att barn från låginkomsthem i genomsnitt hör ett tillräckligt högkvalitativt språk i förhållande till kamrater från hem med högre inkomster”.