Svensk version 2018: http://arenaide.se/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/rap-skolval-final-reviderad.pdf

Engelsk version 2019: http://nesetweb.eu/wp-content/uploads/NESET_AHQ1_2019.pdf

Inledning av sammanfattningen:

“Debatten om svensk skola saknar ett lokalt perspektiv. Den sociala och etniska segregationen är ett högst konkret problem som märks i våra skolor och på de platser där barnen rör sig och möts – eller inte möts. Därför vill vi i denna rapport visa hur skolsegregationen ser ut på lokal nivå. Genom att studera samtliga 30 kommuner med 50–100 000 invånare vill vi illustrera det som är barnens men också lärares, rektorers och kommunala skol- förvaltningars vardag runt om i Sverige: en kraftfull segregation …”

Läs presentationen av den svenska versionen på Arena Idés hemsida inklusive en videodebatt från när rapporten släpptes – HÄR‼️