https://www.teachwire.net/news/do-we-need-formal-education-at-all

Inledning:

När barn kan ta reda på allt de behöver veta från böcker – eller internet – behöver vi egentligen alls någon formell utbildning? David Didau vill att vi ska fundera på det … 

Trots den uppskattning den ges, är utbildning lika hett ifrågasatt och ideologiskt splittrad som alla andra mänskliga företag, förmodligen mer än de flesta.”