https://leadinglearner.me/2017/07/02/absences-matter-and-you-can-help/

Inledning:

”På ett antal konferenser nyligen har jag föreslagit att vi måste sluta uppfinna hjulet och använda forskningen klokt. Forskningen pekar på vad som kan fungera för oss, baserat på vad som har fungerat annorstädes och i vilken utsträckning.
Följande förslag för förbättrad närvaro är från Todd Rogers och Avi Feller och kommer via Phil Brown (@ListenLeadLearn), en av de biträdande cheferna vid St. Marys katolska akademin.
Vad jag särskilt tycker om detta, förutom att beläggen visar en 5-10% förbättring av närvaron för elever med kronisk frånvaro, är att det är sunt förnuft. Mina upplevelser stämmer med forskningsresultatet; och det gör dem lättare att acceptera. Vi kommer att starta med de här breven i de tre akademierna inom kedjan i början av nästa termin …”

Läs studien som Stephen Tierney nämner här!

och också Phil Browns blogg i samma ämne som brevet hämtats från.

07B22F6A-CCFB-4066-BD29-B5FEE34C3EF5