https://www.city-journal.org/html/wealth-words-13523.html

Inledning:

”Ett antal anmärkningsvärda, nya böcker, inklusive Joseph Stiglitz, The Price of Inequality och Timothy Noahs The Great Divergence, visar i nedslående detalj den ökande ojämlikheten i inkomster och möjligheter i USA, tillsammans med en nedgång för medelklassen. Familjens inflytande, såsom det beskrivits av Jefferson, är här. Värdet av meriter, som länge definierade Amerika som ett möjligheternas land, har minskat. Dessa författare betonar globala, tekniska och sociopolitiska trender i sina analyser. Men vi borde ta med en annan orsak till den minskade ekonomiska jämställdheten: de minskade möjligheterna till utbildning …”