https://bethbuddenteacher.wordpress.com/2019/04/20/why-children-are-both-experts-and-novices-and-what-we-might-do-to-help/

Ingress:

1C36FC99-A35D-4B6E-A00B-CB61B113F449Frågor jag tänker på här:

  • Varför kan det vara både rätt och fel att se barnet som ”expert på sitt eget lärande”?
  • Varför kräver olika typer av mänsklig kunskap olika metoder för lärande?
  • Varför är kognitiv belastningsteori inte panacea för alla elever, hela tiden?
  • Hur kan lärare använda kognitiv belastningsteori för att stödja eleverna att bli mer experter på sitt eget lärande?