https://works.bepress.com/c_kirabo_jackson/30/download/

Abstrakt:

”I detta dokument utökas den traditionella mervärdesmodellen för lärarkvalitet genom att inbegripa möjlighet för lärare att påverka olika elevers resultat – genom att mäta lärareffekter både på elevernas kognitiva och icke-kognitiva färdigheter.

Resultaten visar att lärare har effekt på färdigheter som inte mäts av testresultat, men återspeglas i frånvaro, suspensioner, kursbetyg och progression över tid. Lärarens effekter på dessa resultat, som inte är testresultat i 9: e klass, förutsäger effekten på gymnasieutbildning och förutsättningar för högskola utöver de rena effekterna på testresultat.

I förhållande till att använda endast testresultat som mått på lärarkvalitet, och inkludera både testresultat och icke-testresultat, mäts mer än dubbelt så mycket av den förutsägbara variationen av lärares effekt på långsiktiga resultat”.