https://theemotionallearner.com/2019/04/22/the-easter-bunny-santa-claus-and-paul-mccartney/

Inledning:

LÅNGT IFRÅN ATT VARA LÄTTLURADE, ÄR SMÅ BARN KAPABLA ATT FÖRKASTA PÅSTÅENDEN OM DE INTE STÄMMER MED DERAS ERFARENHETER, MEN DET BETYDER INTE ATT DE ÄR ALLTID HAR RÄTT.
Att se skillnaden mellan vad som är verkligt och vad som inte är det, kan verka enkelt nog, även om flera lager av fantasi snabbt kan komplicera saker. 
Jag, som vuxen, tror inte längre på jultomten (jag kan faktiskt inte minnas att jag någonsin trott på jultomten). Med det sagt, kan jag vagt minns att jag egentligen inte förstod begreppet Jultomte. Den här sista punkten kan vara särskilt relevant, eftersom det verkar som om små barn kan vara mer skeptiska än vuxna instinktivt tror.