https://daisychristodoulou.com/2015/10/tests-are-inhuman-and-that-is-what-so-good-about-them/

Inledning:

”Ett av de mest frekventa klagomålen på test är att de är lite omänskliga. Varje elev vallas in i en examenshall och svarar där på exakt samma frågor. De frågor som de svarar är ofta ganska artificiella, avlägsna från verkliga kontekster och ibland skrivna i format, till exempel flerval, som de sannolikt inte kommer att stöta på utanför en provsal. Om de känner sig sjuka, eller om de grälat med sina föräldrar kvällen innan, så kan ingen särskilt ersättningsprov göras.
I motsats till detta verkar bedömning baserad på lärares uppfattning inte bara trevligare, men också mycket rättvisare. En tentamen erbjuder en mycket artificiell ögonblicksbild av en elevs grepp om atomiserad kunskap vid ett särskilt ögonblick. Lärare har kunskap om en elev som spänner över månader, kanske år, och tar hänsyn till elevernas prestationer på en rad olika uppgifter och ämnen. Lärarbedömning kräver inte det där enda krysset i provlokalen. Så det är självklart orsaken till att många ser lärarbedömning som ett mycket mer förnuftigt arrangemang än tentor: inte bara trevligare på eleven, men också rättvisare”.