https://scholar.harvard.edu/files/mkraft/files/kraft_-_teacher_effects_jhr.pdf

Abstrakt:

”Jag utforskar den slumpmässiga tilldelningen av klasser i MET-projektet för att uppskatta lärarens effekt på elevers prestationer i komplexa öppna uppgifter i matematik och läsning, samt deras ”Mindset”, ”Grit” och ansträngningar i klassrummet.

Jag finner stora lärareeffekter på denna utvidgade uppsättning resultat, men svaga relationer mellan dessa effekter och de mått på prestation som används i nuvarande utvärderingssystem för lärare, inklusive mervärde för statliga standardiserade test.

Dessa resultat tyder på att lärarnas effektivitet är flerdimensionell, och avgörande beslut utifrån formella utvärderingar endast är svagt relaterade till hur mycket lärare utvecklar elevernas komplexa kognitiva färdigheter och sociala känslomässiga kompetenser”.