Fysikprofessorn Eric Mazur om nybörjares svårigheter, att lära varandra och att ge känsla för informationÄr föreläsningar det bästa sättet att dela med sig av kunskap? Varför har många elever problem med ordbaserade problem? Eric Mazur förklarar sina metoder för att hjälpa eleverna att lära sig.

Läs mer här: http://serious-science.org/peer-instruction-for-active-learning-1136