https://conversation.education.govt.nz/assets/TSR/Tomorrows-Schools-Review-Report-13Dec2018.PDF

Nya Zeeländsk utredningsrapport med reformförslag. Information om den fortsatta processen finns på hemsidan. Inledning:

”Vi blev ombedda att granska tillgången till grundskola i Aotearoa Nya Zeeland, med fokus på att uppnå ett system som främjar jämlikhet och kompetens för alla barn och unga. Detta inkluderar att ge ett aktivt uttryck till Te Tiriti o Waitangi och förmågan att styra, förvalta och administrera skolsystemet för att svara upp mot utbildningsbehov i framtiden.
Vår granskning har tagit en grundlig och kritisk titt på hur vårt obligatoriska skolsystem fungerar. Vi har noggrant övervägt om det uppfyller alla studerandes behov och önskemål, nu och för framtiden. Vi har använt ett brett upplagt tillvägagångssätt för att undersöka hur vårt system är konfigurerat, vad som har förändrats sedan det introducerades och hur det har fungerat under de senaste trettio åren”.

Eller läs sammanfattningen här:

https://conversation.education.govt.nz/assets/TSR/Tomorrows-Schools-Intro-and-Summary-ENGLISH.pdf