https://bennewmark.wordpress.com/2019/04/24/is-bad-behaviour-inevitable/

Inledning:

”De flesta som arbetar i skolan ser en viss nivå av dåligt uppförande som oundvikligt.
Naturligtvis är det i viss utsträckning sant. Vissa barn, särskilt de som diagnostiseras med vissa särskilda behov, kommer alltid att ha svårare att följa regler än andra. Dessa barn har samma rätt till utbildning som någon annan, vilket innebär att om det inte förekommer oetiska lösningar kommer det alltid att finnas något av oönskat beteende i de flesta skolbyggnader … ”