https://www.researchgate.net/profile/Cade_Charlton/publication/_-Formative_Assessment_of_Collaborative_Teams_FACT

”Abstrakt
Professional Learning Communities (PLC) har blivit alltmer populära i skolorna. PLC är grupper av lärare, administratörer, föräldrar och studenter som samarbetar för att förbättra sina metoder och fokusera på resultat (DuFour, 2004). Årskurs- och ämnesgruppslärare deltar i regelbundet planerade möten för samarbete; Många skolledare saknar emellertid lämpliga verktyg för att utvärdera följsamhet till PLC-modellen. För att ta itu med denna brist utvecklade vi en checklista för ledare med namnet ”Formative Assessment of Collaborative Teams” (FACT) med hjälp av aktionsforskning. I denna artikel diskuteras sambandet mellan årskursbundna och ämnesbundna grupper där mycket av arbetet med att implementera PLC-modellen äger rum. Vi utvecklade, implementerade och validerade FACT-verktyget tillsammans med utövare i det här sammanhanget. I denna artikel diskuteras utövares reaktioner på verktyget under dessa processer, inklusive observationer som genomförts med FACT på flera skolor. Resultaten av denna process tyder på att FACT är förenligt med beständsdelarna i effektiva PLC, vilket bekräftar att det urskiljer skillnader mellan samarbetsgrupper inom och emellan skolor”.