https://www.researchgate.net/profile/Christina_Barbieri/-Evidence_for_Cognitive_Science_Principles_that_Impact-Learning_in_Mathematics

ABSTRAKT
Många problem med matematikutbildningen i USA har lett till upprepade uppmaningar att undervisning ska anpassa sig mer fullständigt till bevisbaserade metoder. Fältet kognitionsvetenskap har identifierat och testat ett antal principer för att förbättra lärandet, men många av dessa principer har ännu inte utnyttjats för att förbättra matematikinlärning i amerikanska klassrum. I det här kapitlet beskriver vi åtta principer som kan vara särskilt lovande för matematikutbildning: Abstrakta och konkreta representationer, analog jämförelse, återkoppling, reflektion över fel, stödinsatser, distribuerad övning, interfolierad övning och bearbetade exempel. För varje princip granskar vi laboratorie- och klassrumsbevis relaterade till fördelar för matematikinlärning och identifierar prioriteringar för framtida forskning.